ประชุมเตรียมการนิเทศแบบบูรณาการ ระยะที่ 4

โพสต์9 ก.ค. 2562 02:11โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2562 02:12 ]
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธรักษ์ จันทร์ปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมการในการนิเทศแบบบูรณาการ ระยที่ 4 ประกอบด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศติดตามการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนในสังกัด รวมถึงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมเตรียมการนิเทศแบบบูรณาการ ระยะที่ 4

ลิงค์สำหรับการแชร์