ประชุมเตรียมการนิเทศแบบบูรณาการ

โพสต์15 ก.ค. 2562 09:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2562 09:28 ]
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันทร์ปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมการในการนิเทศแบบบูรณาการ ระยที่ 5 ประกอบด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศติดตามการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนในสังกัด รวมถึงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา และแจ้งข้อราชการที่จะต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมเตรียมการนิเทศ และแจ้งข้อราชการ

ลิงค์สำหรับการแชร์