ประชุมเตรียมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) ร.ร.สุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

โพสต์10 ก.ค. 2561 10:33โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2561 10:33 ]
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน NODE ทั้งสามโรงเรียน : นายวิเชียร บุตรชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาผือบอนราษฎร์นุกูล นายธวัชชัย ตั้งวิกรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโสก อำเภอนาแก และนายสาธิต วารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อำเภอธาตุพนม ในการเตรียมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) โรงเรียนสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนลูกข่ายทั้ง 11 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ประชุมเตรียมการ site visit ร.ร.สุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบ

ลิงค์สำหรับการแชร์