ประชุมเตรียมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ด้วยระบบทางไกล ครูปฐมวัย

โพสต์1 มิ.ย. 2561 10:49โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2561 10:49 ]
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการ/วิทยากรพี่เลี้ยง ในการเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ด้วยระบบทางไกล ครูปฐมวัย ซึ่งจัดการอบรมฯขึ้นในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 และผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 2-4 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1 โดย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อม นางวัฒนา กงวิรัตน์ นายสงวนศักดิ์ แสงผา นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ด้วยระบบทางไกล ครูปฐมวัย

ลิงค์สำหรับการแชร์