ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษา ปี 2559

โพสต์16 มิ.ย. 2559 03:47โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:27 ]
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  ตามโครงการรักษ์ภาษา  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี  2559 (29 กรกฎาคม  2559) ตามคำสั่งฯ  เพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติ  ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง อนุรักษ์ภาษาไทยไว้เป็นภาษาประจำชาติ เพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสมรรถนะความสามารถทางภาษาไทยของครูผู้สอนและนักเรียน จัดเวทีให้ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงถึงถึงความสามารถในการใช้ภาษาไทย เพื่อให้เกิดความตระหนัก  หวงแหน และ เห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยในฐานะเป็นภาษาประจำชาติ

ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษา ปี 2559

ลิงค์สำหรับการแชร์