ประชุมศึกษานิเทศก์วาระพิเศษ

โพสต์20 พ.ค. 2561 09:41โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2561 09:41 ]
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมศึกษานิเทศก์วาระพิเศษ เพื่อต้อนรับศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำนวน 4 คน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ นวลตา นายสมประสงค์ แก้วระดี นายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี และนายวิทวินทร์ ประทังคติ พร้อมกับกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในหน้าที่ตามกลุ่มงาน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเครือข่ายรับผิดชอบ ในการนี้ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์วาระพิเศษ

ลิงค์สำหรับการแชร์