ประชุมศึกษานิเทศก์ วาระพิเศษ

โพสต์10 เม.ย. 2560 01:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2560 01:28 ]
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ในวาระพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โครงสร้าง สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรอบอัตรากำลัง และแนวทางหลักเกณฑ์การคัดเลือก ศจ. และ รอง ศจ. การเกลี่ยอัตรากำลังไปปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด้วยความสมัครใจ โดยดูอายุราชการของตนเอง ครอบครัว และความต้องการส่วนตัว ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งการเกลี่ยอัตรากำลังครั้งนี้ได้สิทธิที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเหมือนเดิมทุกอย่าง สามารถเขียนคำร้องข้ามกลุ่ม ข้ามเขต ข้ามจังหวัด (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด) ศึกษานิเทศก์ท่านใดมีความประสงค์ให้เขียนคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2560 ณ ที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

ประชุมศึกษานิเทศก์ วาระพิเศษ

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments