ประชุมศึกษานิเทศก์เตรียมงานประเมินเชิงประจักษ์

โพสต์26 ก.ย. 2561 06:34โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2561 06:50 ]
วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ในการเตรียมงาน เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย และสถานศึกษาแบบอย่างในด้านต่าง ๆ นำเสนอโดยจัดนิทรรศการ เพื่อรับการประเมินเชิงประจักษ์ของผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 : นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ซึ่งจะประเมินในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์เตรียมงานประเมินเชิงประจักษ์

ลิงค์สำหรับการแชร์