ประชุมศึกษานิเทศก์เตรียมการจัดงานมหกรรมทางวิชาการ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

โพสต์16 ก.ย. 2561 02:35โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2561 03:16 ]
วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานมหกรรมทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วันเกียรติยศ ในวันที่ 17-18 กันยายน 2561 และการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 28-30 กันยายน 2561 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์เตรียมการจัดงานมหกรรมทางวิชาการ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

ลิงค์สำหรับการแชร์