ประชุมศึกษานิเทศก์เตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

โพสต์23 ส.ค. 2562 09:34โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2562 06:21 ]
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 พร้อมมอบหมายและกำหนดให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และกิจกรรมการแข่งขัน ตลอดจนคณะกรรมการในฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งกำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยมีศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์เตรียมการจัดงานศิลปฯ ครั้งที่ 69

ลิงค์สำหรับการแชร์