ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

โพสต์16 พ.ค. 2560 16:32โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 16:43 ]
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ได้แก่ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 การแจ้งภารงานของแต่ละกลุ่มงานในช่วงเดือน พฤษภาคม 2560 การเตรียมพร้อมรับการเกลี่ยอัตรากำลังไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามที่ร้องขอ การเตรียมตัวในการส่งมอบงาน พร้อมกับแนะนำนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์ในกลุ่มนิเทศฯ ซึ่งเป็นนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการนครพนม สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวปาริชาติ กำคำ (น้องพลอย) นางสาวปราริชาติ นนทะวงษา (น้องปลา) และนางสาวอินธุอร นันสา (น้องหมิว) โดยในการประชุมครั้งนี้มีคณะศึกษานิเทศที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments