ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน มกราคม 2560

โพสต์27 ม.ค. 2560 01:33โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2560 17:09 ]
วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลาา 09.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน มกราคม 2560 ซึ่งมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 การนิเทศบูรณาการ การย้ายที่ทำงาน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 การส่งระเบียบวาระการประชุม/การมอบเกียรติบัตรในวันประชุมผู้บริหาร การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 (O-NET) การแจ้งภาระงานของแต่ละกลุ่มงานของกลุ่มนิเทศฯ ในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือ การเตรียมงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่ ในการประชุมครั้งนี้มีคณะศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน มกราคม 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์