ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน

โพสต์13 ธ.ค. 2561 08:52โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 09:05 ]
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 เพื่อหารือราชการในเรื่อง 1) การจัดสอบนักเรียน ปีการศึกษา 2561 2) การจัดงานปีใหม่/การทำบุญ สพป.นครพนม เขต 1 และ 3) ภารกิจของแต่ละกลุ่มงานในช่วงเดือน มกราคม 2562 โดยมีศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์