ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อสะท้อนผลการออกนิเทศติดตามแบบบูรณาการ

โพสต์5 ก.ย. 2562 01:35โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2562 22:48 ]
วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธฺรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อสะท้อนผลการออกนิเทศติดตามแบบบูรณาการ เช่น การนิเทศติดตามครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม Boot Camp การเข้าประเมินออนไลน์โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ รอบ 12 เดือน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ป.1 ถึง ป.6 โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดบพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อสะท้อนผลการออกนิเทศติดตามแบบบูรณาการ

ลิงค์สำหรับการแชร