ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อสะท้อนผลการนิเทศแบบบูรณาการ

โพสต์9 ก.ย. 2562 05:05โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2562 22:45 ]
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อสะท้อนผลการนิเทศแบบบูรณาการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และเตรียมความรู้ในเรื่องที่จะนิเทศในสัปดาห์ต่อไป เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การศึกษาพิเศษเรียนรวม การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการแจ้งข้อราชการที่จำเป็น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมสะท้อนผลการนิเทศแบบบูรณาการ : 09092562

ลิงค์สำหรับการแชร์