ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ ปี 2559

โพสต์24 ธ.ค. 2558 07:34โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:45 ]
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการของศึกษานิเทศก์ที่เสนอเพื่อดำเนินการในปีการศึกษา  2559 โดยมี นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1


ประชุมศึกษานิเทศก์พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2559