ประชุมศึกษานิเทศก์ในการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมทางความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสต์26 ก.ย. 2561 07:07โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2561 07:07 ]
วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมศึกษานิเทศก์ในการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมทางความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน