ประชุมศึกษานิเทศก์ : มกราคม 2563

โพสต์6 ม.ค. 2563 01:22โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2563 01:22 ]
วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อม นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 การสอบ O-NET การสอบ RT และการสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์ : 6 มกราคม 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์