ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อทบทวนวิเคราะห์ภารกิจ และจัดทำกรอบข้อมูลสารสนเทศ

โพสต์22 มิ.ย. 2560 23:23โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2560 23:24 ]
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายคณุตม์ แสนอาจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โดยมีข้อราชการเร่งด่วนที่จะมอบใหมายให้ดำเนินการตามนโยบาย และประชุมเพื่อทบทวนวิเคราะห์ภารกิจ และจัดทำกรอบข้อมูลสารสนเทศ ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ประชุมทบทวน วิเคราะห์ภารกิจ และจัดทำกรอบข้อมูลสารสนเทศ : 20062017

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments