ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2563

โพสต์1 ก.ค. 2563 01:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2563 08:47 ]
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อแจ้งข้อราชการจำเป็นเร่งด่วน และการนิเทศบูรณาการในการเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อราชการอื่นๆ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2563

ลิงค์สำหรับการแชร์