ประชุมศึกษานิเทศก์ : 20 เม.ย. 2563

โพสต์20 เม.ย. 2563 05:08โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2563 05:09 ]
วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน โดยมีหัวข้อประชุม ดังนี้ 1) นโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 3) กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 4) การจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 5)การรายงานข้อมูลตัวชี้วัด 6) การพัฒนาศึกษานิเทศก์ด้านเทคโนโลยี/การนิเทศออนไลน์ และ เรื่องอื่น ๆ  ซึ่งมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์ : 20 เมษายน 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์