ประชุมศึกษานิเทศก์

โพสต์2 ธ.ค. 2563 01:08โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2563 01:19 ]
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางนฤมล สุภาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมศึกษานิเทศก์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และการเตรียมการ และวางแผนการออกนิเทศ ติดตามให้กำลังใจโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 โรงเรียน ใน 6 อำเภอ ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ประชุมศึกษานิเทศก์ : 1 ธ.ค. 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์