ประชุมศึกษานิเทศก์

โพสต์7 มิ.ย. 2563 23:10โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2563 23:10 ]
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแต่ละโรง เพื่อประชุมหารูปแบบและแนวทางในการเปิดภาคเรียนที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยในการประชุมให้ความสำคัญกับการออกนิเทศ กำกับ ติดตาม โดยศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายแต่ละเครือข่าย ระหว่างวันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2563กำชับการรายงานผ่านทาง google form พร้อมกับแนบเอกสารที่เป็นสำเนาระเบียบวาระการประชุม ภาพการประชุม เพื่อใช้ประกอบในการประชุมคณะกรรมการในแต่ละระดับต่อไป ณ ห้องปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ประชุมศึกษานิเทศก์ : 8 มิ.ย. 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์