ประชุมศึกษานิเทศก์

โพสต์9 มี.ค. 2563 05:47โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 05:47 ]
วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วยนายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อแจ้งข้อราชการ และหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ที่จะต้องดำเนินการ ได้แก่ การนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบในการทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานกลาง การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลการรายงานการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม การรายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 ระหว่าง เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน เมษายน 2563 และการบรรจุศึกษานิเทศก์ใหม่ของเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์

ลิงค์สำหรับการแชร์