ประชุมศึกษานิเทศก์

โพสต์16 ธ.ค. 2562 01:52โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2562 01:52 ]
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อแจ้งข้อหารือราชการให้กับศึกษานิเทสก์ ได้แก่ การออกนิเทศติดตาม และรับการติดตามของสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ การทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การติดตามสังเกตการณ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของศึกษานิเทศก์ ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมศึกษานิเทศก์

ลิงค์สำหรับการแชร์