ประชุมศึกษานิเทศก์

โพสต์2 ก.ค. 2561 07:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2561 07:34 ]
วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อแจ้งข้อราชการและภารกิจตามบทบาทหน้าที่ตามคำสั่ง และเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมประชุมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


ประชุมศึกษานิเทศก์

ลิงค์สำหรับการแชร์