ประชุมศึกษานิเทศก์

โพสต์19 ก.พ. 2561 08:38โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2561 08:38 ]
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ด้วยมีข้อราชการเร่งด่วนที่จะต้องแจ้ง และนำสู่การปฏิบัติ เรื่อง การวัดผลและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 : การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 การประเมินความสามารถในการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์NT) และการเสนอของบประมาณ (งบแลกเป้า) ปีงบประมาณ 2561 และการแก้ไขคำสั่งมอบหมายงานของศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์ : 19022561

ลิงค์สำหรับการแชร์