ประชุมศึกษานิเทศก์

โพสต์28 ธ.ค. 2560 10:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2560 10:26 ]
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อร่วมปรึกษาหารือเรื่องการมอบหมายงานตามภาระหน้าที่ในกลุ่มงาน ซึ่งมีคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 

ประชุมศึกษานิเทศก์

ลิงค์สำหรับการแชร์