ประชุมสรุปผลการนิเทศแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3

โพสต์1 ก.ค. 2562 10:42โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2562 10:42 ]
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานประชุมสรุปผลการนิเทศแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ประชุมสรุปผลการนิเทศแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3 : การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในสถานศึกษา,การคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทย,การดำเนินการลงทะเบียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธผ่านระบบและการจัดบรรยากาศในโรงเรียน โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมสรุปผลโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมสรุปผลการนิเทศแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3

ลิงค์สำหรับการแชร์