ประชุมสรุปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และแจ้งข้อราชการเร่งด่วน

โพสต์6 ต.ค. 2560 00:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2560 20:36 ]
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวัด และประเมินผลการจัดการศึกษาประชุมคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อสรุปผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในแต่ละสนามการแข่งขัน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในการแข่งขันครั้งต่อไป พร้อมกับแจ้งข้อหารือราชการเร่งด่วนต่อที่ประชุม ซึ่งมีคณะศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมสรุปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และแจ้งข้อราชการเร่งด่วน

ลิงค์สำหรับการแชร์