ประชุมคณะทำงานเคลื่อนที่เร็ว โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการ 11 เพื่อเตรียมจัดงาน Symposium โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการ

โพสต์29 มิ.ย. 2561 21:03โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2561 00:01 ]
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเคลื่อนที่เร็ว โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการ 11 เพื่อเตรียมจัดงาน Symposium โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการ ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดย นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม และ ดร.สมพร หลิมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ร่วมประชุมด้วย โดยมีคณะทำงานเคลื่อนที่เร็ว โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการ 11 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้ง 8 เขต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารนิเทศ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ประชุมคณะทำงานเคลื่อนที่เร็ว โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ‎(Roving Team : RT)‎ เขตตรวจราชการ 11

ลิงค์สำหรับการแชร์