ประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานทำ ปีการศึกษา 2561

โพสต์29 มิ.ย. 2561 20:59โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2561 21:00 ]
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานทำ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานทำ ปีการศึกษา 2561

ประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการมีงานทำ ปีการศึกษา 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์