ประชุมสร้างความเข้าใจเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

โพสต์2 พ.ย. 2559 07:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:14 ]
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประชุมสร้างความเข้าใจเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559  โดยผู้รับผิดชอบโครงการฯ คือ นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางพุทธวรรณ  ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย บุคลากรในสพป.นครพนม เขต 1 ทุกคน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการให้ข้อมูล และเตรียมเอกสารสำหรับการประเมินตามแบบประเมินเชิงประจักษ์ตามสดมภ์ 

ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมสร้างความเข้าใจเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ