ประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561

โพสต์12 พ.ค. 2561 02:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2561 02:12 ]
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานประชุมสภากาแฟกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ นายมงคล รุ่งสว่างพร้อม นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ทุกคน ร่วมต้อนรับและเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้

ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561

ลิงค์สำหรับการแชร์