ประชุมสะท้อนผลการศึกษาดูงานในโรงเรียนต้นแบบ

โพสต์3 ก.พ. 2563 08:40โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2563 09:21 ]
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมนายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และวิทยากรพี่เลี้ยง ประชุมสะท้อนผลการศึกษาดูงานในโรงเรียนต้นแบบ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมสะท้อนผลการศึกษาดูงานในโรงเรียนต้นแบบ