ประชุมสะท้อนผลการนิเทศแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์1 ธ.ค. 2562 23:07โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2562 23:07 ]
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพื่อสะท้อนผลการนิเทศแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีประเด็นในการสะท้อนผลการนิเทศแบบบูรณาการ ดังนี้ 1) สภาพโดยทั่วๆไป สภาพ๓ูมิทัศน์ของโรงเรียน และห้องเรียน 2)การน้ำเข้านักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ RT 3) การทำโทษนักเรียน การล่วงละเมิดทางเพศ 4) การเตรียมตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-NET 5) การคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 6) การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน โดยเฉพาะโปรแกรม Thai school Lunch และ 7) การนิเทศชั้นเรียน โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และแจ้งข้อราชการอื่น ๆ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมประชุมสะท้อนผลการนิเทศแบบูรณการ

ลิงค์สำหรับการแชร์