ประชุมสัมมนาวิชาการและคัดเลือกผลงานศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559

โพสต์22 ก.ค. 2559 19:04โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:18 ]
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ และการคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษา ประจำปี 2559 ระดับกลุ่มจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร โดยมีศึกษานิเทศก์ทั้งสามจังหวัดจำนวน 101 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมให้ความสนใจในการคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษา การให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการคัดเลือกผลงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในการนี้นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก โดยมีนายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ประชุมสัมนาวิชาการคัดเลือกผลงานศึกษานิเทศก์ : สกลนคร