ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2565 ของศึกษานิเทศก์ภาคอีสาน

โพสต์14 ส.ค. 2565 10:20โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2565 10:20 ]
วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2565 ของศึกษานิเทศก์ภาคอีสาน และร่วมงานแสดงมุทิตาจิตศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 มีศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ และร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพีซีคอนเวนท์ชั่น ฮอลล์ โรงแรม พี.ซี. พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ และงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565

ลิงค์สำหรับการแชร์