ประชุมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน

โพสต์3 มี.ค. 2561 00:01โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน โดยทดลองขับเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน กลุ่มเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก ซึ่่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประเมินได้จาก คุณภาพผู้เรียน,คุณภาพการบริหารจัดการ,คุณภาพครู,การวางระบบการพัฒนา ซึ่่งมี นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประชุมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments