ประชุมปฏิบัติพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน

โพสต์30 มี.ค. 2560 09:34โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2560 09:35 ]
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย และสามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ นางนัยนา ฉายวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กำหนดประชุมปฏิบัติพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 โดยมีศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ นางรินทิพย์ วารี นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมครูผู้สอน จำนวน 21 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

การประชุมปฏิบัติพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments