ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ Coaching Team

โพสต์29 มี.ค. 2562 00:01โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2562 00:02 ]
วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลกการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประกอบด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ นายผล สังข์สน นางพรรณวดี มณีรัตน์ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นายณัฐวุฒิ นวลตา และนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Coaching Team เพื่อการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครพนม ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
 

ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ Coaching Team

ลิงค์สำหรับการแชร์