ประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพศึกษานิเทศก์ผู้นำการจัดการเรียนรู้วิชาการวิทยาการคำนวณ

โพสต์26 ส.ค. 2561 05:19โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2561 05:24 ]
วันที่ 20-23 สิงหาคม 261 นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 4 เทคโนโลยี) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพศึกษานิเทศก์ผู้นำการจัดการเรียนรู้วิชาการวิทยาการคำนวณ ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ผู้นำการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ : 20 August 2018

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ผู้นำการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ : 21 August 2018

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ผู้นำการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ : 22 August 2018

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ผู้นำการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ : 22 August 2018

ลิงค์สำหรับการแชร์