ประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์21 ก.ค. 2561 10:59โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2561 10:03 ]

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน รวม 50 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ ร.ร.คุณธรรม สพฐ. โดยมี นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์