ประชุมปฏิบัติการพัฒนา รร.คุณธรรม สพฐ. ปีงบฯ 2560 รุ่นที่ 1

โพสต์6 พ.ค. 2560 03:03โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2560 21:40 ]

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด  นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานพิธีประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560  ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 92 โรงเรียน บุคลากร 574 คน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของโรงเรียนทั้งหมด)  รุ่นที่ 1 จำนวน 47 โรงเรียน ประกอบด้วย อำเภอเมือง และอำเภอธาตุพนม โดยผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะกรรมการฯตามคำสั่งฯ ดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบฯ 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments