ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC

โพสต์15 มี.ค. 2561 10:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2561 10:00 ]
วันที่ 8-13 มีนาคม 2560 นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และดร.ลลิดา ชูชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC จำนวน 3 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ เพื่อขยายผลให้กับโรงเรียนลูกข่าย จำนวน 11 โรงเรียน ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

วันแรกของการพัฒนาการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC

Collective Trainner ‎(CT)‎ : 10 มี.ค. 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์