ประชุมปฏิบัติการ การนิเทศการเรียนการสอน Coding และ Computing Science

โพสต์18 ส.ค. 2561 16:48โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2561 17:12 ]
วันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 4 เทคโนโลยี) เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science วิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการนิเทศการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวให้ศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สามารถนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร   

ประชุมปฏิบัติการ การนิเทศการเรียนการสอน Coding & Computing Science

ลิงค์สำหรับการแชร์