ประชุมปฏิบัติการลงระบบการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์16 ก.ย. 2562 05:19โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2562 22:43 ]
วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และนายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ประธานเครือข่ายหรือครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการเครือข่าย ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันของเครือข่าย เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการลงระบบการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการลงระบบการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยพร้อมเพรียงกัน

ลงระบบการแข่งขันงานศิลป'69 ของเขตพื้นที่

ลิงค์สำหรับการแชร์