ประชุมปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในระบบ online และ offline

โพสต์25 เม.ย. 2560 02:14โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2560 21:42 ]
วันที่ 24 เมษายน 2560  เวลา 08.30 น. นางรินทิพย์  วารี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ไปสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระบบ  online  และ  offline รุ่นที่  2 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน  2560 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ประชุมปฏิบติการขยายผล DLIT สู่สถานศึกษา ในระบบ online และ offline

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments