ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT : DLIT Portable Classroom สู่โรงเรียนในสังกัด ในระบบ online และ offline

โพสต์19 พ.ค. 2560 20:08โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2560 20:08 ]
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานพิธีในการประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT : DLIT Portable Classroom สู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในระบบ online และ offline ในการนี้ นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะศึกษานิเทศก์ประกอบด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ นายนิกุล มณีรัตน์ นางพรรณวดี มณีรัตน์ นางจีรพร ตติยะรัตน์ และนายสุริยา สาแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 นำโดย นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อฯ นำคณะศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานฯ พร้อมคณะกรรมการจากครูผู้สอน ร่วมกันขยายผลให้แก่วิทยากรแกนนำเครือข่ายโรงเรียน เพื่อขยายผลต่อให้โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในเครือข่าย  จำนวน 25 โรงเรียน ในเรื่องเกี่ยวกับการนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระบบ Online และ offline มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ (Portable Classroom) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
                                                                                   ขอบคุณภาพ : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1 
และ สุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT : DLIT Portable Classroom สู่โรงเรียนในสังกัด ในระบบ online และ offline

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments