ประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดมีชีวิต และโปรแกรมอัตโนมัติ เวอรชั่น 3 สพฐ.

โพสต์7 ก.ค. 2559 10:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:23 ]
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูบรรณารักษ์ และครูที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน  และการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ของ สพฐ.ที่ให้โรงเรียนในสังกัดใช้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและโปรแกรมห้องสมุด วันแรก

ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและโปรแกรมห้องสมุด วันที่สองของการอบรม


ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง